Hồ sơ chữ ký số


Quý khách hàng / đại lý / CTV vui lòng hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng Chữ ký số

Hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ đăng ký CTS (Người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

+ 01 bản photo giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập (Công chứng hoặc đóng dấu treo đơn vị)

+ 01 bản photo CMND/ hộ chiếu của Người đại diện pháp luật (Công chứng hoặc đóng dấu treo đơn vị)


Lưu ý: Đơn vị sẽ bị khóa thuê bao và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những phát sinh xảy ra do việc không hoàn thiện hồ sơ trên.

File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS VINA (HĐ + GXN) Chọn Menu Tab SmartSign
Phiếu thay đổi thông tin VINA SmartSign 12/02/2021
Công văn xin certificate VINA SmartSign 12/02/2021
Giấy chứng nhận VINA SmartSign Online 12/02/2021
Tra cứu thời hạn sử dụng 12/02/2021
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS EFY-CA (2 giấy: MS.1.1 + MS.1.2) Chọn Menu Tab EFY-CA
MS.1.3 - Giấy cấp lại CTS (Thay đổi thông tin - Hỏng/mất Token) 27/04/2021
MS.1.4 - Giấy thu hồi CTS (Dành cho khách hàng) 12/02/2021
MS.1.5 - Giấy thu hồi CTS (Dành cho đại lý) 12/02/2021
MS.2.1 - Giấy đăng ký CTS (CN thuộc TC) 27/04/2021
MS.2.2 - Giấy xác nhận thông tin KH (CN thuộc TC) 12/02/2021
MS.2.3 - Giấy cấp lại CTS (Thay đổi thông tin - Hỏng/mất Token) (CN thuộc TC) 27/04/2021
MS.2.4 - Giấy thu hồi CTS (Dành cho khách hàng) 12/02/2021
MS.2.5 - Giấy thu hồi CTS (Dành cho đại lý) 12/02/2021
MS.3.1 - Giấy đăng ký CTS (CN thuộc TC) 27/04/2021
MS.3.2 - Giấy xác nhận thông tin KH (CN thuộc TC) 12/02/2021
MS.3.3 - Giấy cấp lại CTS (Thay đổi thông tin - Hỏng/mất Token) (CN thuộc TC) 27/04/2021
MS.3.4 - Giấy thu hồi CTS (Dành cho khách hàng) 12/02/2021
MS.3.5 - Giấy thu hồi CTS (Dành cho đại lý) 12/02/2021
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS FPT-CA (GDK + GXN) Chọn Menu Tab FPT-CA
Hồ sơ thay đổi thông tin FPT-CA 12/02/2021
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS EasyCA (GDK + GXN) Chọn Menu Tab EasyCA
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS CA2 (HĐ + GDK) Chọn Menu Tab CA2
Hồ sơ thay đổi thông tin CA2 (chọn 2 ô THU HỒI + CẤP LẠI) 12/02/2021
Hồ sơ thu hồi CTS CA2 12/02/2021
Giấy đề nghị cấp lại mật khẩu USB chứng thư số CA2 12/02/2021
Biên bản bàn giao và xác nhận cấp lại mật khẩu USB ký số CA2 12/02/2021
Giấy chứng nhận online CA2 12/02/2021
Search Cert CA2 12/02/2021
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới CTS Viettel-CA 12/02/2021
Hồ sơ gia hạn - thay đổi thông tin CTS Viettel-CA 12/02/2021
Hồ sơ CM/GH file Mailing CTS Viettel-CA 12/02/2021
Tra cứu thời hạn sử dụng 12/02/2021
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS NewTel-CA (DK01 + DK02) Chọn Menu Tab NewTel-CA
Hồ sơ thay đổi thông tin New-CA 12/02/2021
Hồ sơ thu hồi chứng thư số New-CA 12/02/2021
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới - gia hạn CTS VIN-RA (GDK + GXN) Chọn Menu Tab VIN-RA
File Name Update Download
Hồ sơ đăng ký cấp mới CTS NC-CA (GDK + GXN) 12/02/2021


Thay đổi thông tin VINA SmartSign

Vui lòng bổ sung thêm thông tin

Nếu đổi Địa chỉ sang Quận khác mới cần làm yêu cầu thay đổi thông tin

Hồ sơ thay đổi thông tin VINA SmartSign bao gồm Hợp đồng + Giấy xác nhận + Giấy yêu cầu thay đổi thông tin


Mất Token VINA SmartSign

Hồ sơ cấp lại Token VINA SmartSign bao gồm Hợp đồng + Giấy xác nhận + Giấy yêu cầu cấp lại Token


/ /
Trường hợp gia hạn chứng thư số đã hết hạn, điền ngày của hợp đồng trước ít nhất 1 ngày
Ví dụ: CTS hết hạn 20/10/2020 thì hợp đồng điền ngày 19/10/2020 và ký số cùng ngày hợp đồng (lùi ngày máy tính trước khi ký số)

Thay đổi thông tin EFY

Vui lòng bổ sung Thêm thông tin

Nếu đổi Địa chỉ sang Quận khác mới cần làm yêu cầu thay đổi thông tin

Mất Token EFY

Thu hồi CTS EFY

Vui lòng bổ sung Thêm thông tin

/ /
Trường hợp gia hạn chứng thư số đã hết hạn, điền ngày của hợp đồng trước ít nhất 1 ngày
Ví dụ: CTS hết hạn 24/09/2020 thì hợp đồng điền ngày 23/09/2020 và ký số cùng ngày hợp đồng (lùi ngày máy tính trước khi ký số)

/ /

/ /

/ /
Trường hợp gia hạn chứng thư số đã hết hạn, điền ngày của hợp đồng trước ít nhất 1 ngày
Ví dụ: CTS hết hạn 24/09/2020 thì hợp đồng điền ngày 23/09/2020 và ký số cùng ngày hợp đồng (lùi ngày máy tính trước khi ký số)

Trường hợp gia hạn chứng thư số đã hết hạn, điền ngày của hợp đồng trước ít nhất 1 ngày
Ví dụ: CTS hết hạn 20/10/2020 thì hợp đồng điền ngày 19/10/2020 và ký số cùng ngày hợp đồng (lùi ngày máy tính trước khi ký số)
/ /
× Lỗi! Tên công ty có chứa ký tự "&" hoặc "<" gây ra lỗiㅤ
Vui lòng xóa ký tự rồi sửa thủ công sau khi tải file wordㅤ
× Lỗi! Địa chỉ có chứa ký tự "&" hoặc "<" gây ra lỗiㅤ
Vui lòng xóa ký tự rồi sửa thủ công sau khi tải file wordㅤ
× Lỗi! Số nhà, tên đường, phường/xã chưa hợp lệ: có chứa Quậnㅤ
× Lỗi! Số nhà, tên đường, phường/xã chưa hợp lệ: có chứa Thành phốㅤ
× Lỗi! Số nhà, tên đường, phường/xã chưa hợp lệ: có chứa TPㅤ
× Lỗi! Số nhà, tên đường, phường/xã chưa hợp lệ: có chứa Huyệnㅤ
× Lỗi! Số nhà, tên đường, phường/xã chưa hợp lệ: có chứa Tỉnhㅤ
× Lỗi! Vui lòng nhập đúng định dạng ký hiệu hóa đơn (--/21E)ㅤ